Moegestreden, rust zacht (6/365)

Als de trom is stilgevallen
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat.

2015-01-06T14:11:53+01:00

One Comment

  1. Menck 6 January 2015 at 16:32 - Reply

    Mijn oprechte deelneming.

Leave A Comment