Hitler’s bunker

Enkele dagen geleden, tijdens een trip in de Ardennen, brachten we een bezoek aan “de bunker van Hitler (Wolfsschlucht I)” in Brûly-de-Pesche.

De plek stond al lang in onze “te bezoeken plaatsen” lijst, maar vermits een brave Limburger niet iedere week aan die kant van het land zit liet het even op zich wachten.

Nu dus niet. We zaten in de buurt van Dinant en Namen en besloten om even verder te rijden tot in het woud van Brûly-de-Pesche. Als je ooit in de buurt bent zeker een ervaring om niet links te laten liggen.

De bunker

Op 6 juni landde Hitler hier met zijn gevolg om van hieruit de Franse invasie te leiden. Hij zou hier verblijven van 6 tot 29 juni 1940.
Na een zoektocht door zijn staf besloot men een bunker op te trekken in het ravijn van de rivier Loup. Samen met een bunker werden er ook 2 chalets gebouwd. Vanuit deze chalets zou Hitler de operatie leiden. De bunker deed dienst als schuilplaats bij eventuele bombardementen.

De oorspronkelijke chalets zijn na het vertrek van Hitler afgebroken en meegenomen door het Duiste leger. Men heeft deze echter gereconstrueerd en ingewijd in 1993. Momenteel doen ze dienst als musea. In de eerste chalet, het “paviljoen van het geheugen” wordt het verblijf van Hitler in Brûly-de-Pesche geschets. Talrijke foto’s, een DVD en een maquette geven je een realistisch beeld van die tijd.

De tweede chalet herdenkt het verzet dat hier vooral bestond uit sabotageacties. Het verzet was hier sterk actief van oktober 1943 tot bij de bevrijding. Ook deze chalet geeft je een duidelijk beeld van het harde leven van de verzetstrijders aan de hand van foto’s, een videomontage en tal van materialen (communicatie, wapens, …) die door het verzet werden gebruikt.

Door een Duitse landschapsarchitect liet Hitler ook een heus park aanleggen. Je kan hier een korte wandeling doormaken.
Het park bestaat uit diverse elementen. Zo werd er een rotonde aangelegd. Een rond plein met een muurtje in de vorm van een grote omega. Voor dit muurtje is een stenen verhoog aangelegd. Vanaf dit verhoog sprak Hitler zijn staf toe. Ook werd er een vijvertje aangelegd blijkbaar volgens de vorm van het sterrenbeeld Maagd.

Wanneer je het wandelpad verder volgt ontwaar je een half ingegraven houten schuilhut, de hut van de maquisards of de verzetstrijders. Zij bouwden deze hut in 1943 naast de bunker. Deze hut bood bescherming tegen de koude en werd afgedekt met vers gekapte takken met bladeren om deze schuilhut zo te onttrekken aan het oog van nieuwsgierigen en vliegtuigen. De hut bestaat uit een centrale doorgang met aan weerszijde bedden die plaats boden aan 30 personen.

Als laatste kom je bij de bunker zelf en de tweede chalet.
Het valt op dat de toegangsdeur van de bunker uit 2 afzonderlijke delen bestaat. Blijkbaar wou men een zekerheid: indien het onderste gedeelte van de deur zou blokkeren door brokstukken bij een eventuele aanval dan zou men nog steeds via het bovenste deel kunnen ontsnappen.

Buiten het domein kan je ook nog diverse locaties in het dorp bezoeken, wat wij door het late uur niet hebben kunnen doen. zo werd het kerkje van het dorp gebruikt als bioscoop waar Hitler en zijn staf keken naar diverse propagandafilms, de herberg die slaapgelegenheid bood aan de staf en het schooltje dat als restaurant dienst deed.

De ervaring ter plaatse is sterk. Je loopt en zit op de plek waar Hitler zelf  een korte tijd leefde en enkele gruwelijke beslissingen nam. Je voelt ook heel sterk de stilte en de sereniteit die over het domein hangt.

Een groot contrast was het lezen van een brief van een verzetstrijder bij het einde van de bezetting. Een brief waarin de hoop werd uitgesproken dat iedereen zou leren van deze periode. Dat niemand meer onderdrukt zou worden om welke reden dan ook en een leven in volledige vrijheid kan beleven. Je hebt pas deze hoopvolle tekst gelezen. Wanneer je buiten komt zie je een jong meisje in een burka zitten met neergeslagen hoofd, naast haar man, uitbundig tegen anderen bezig in t-shirt, korte broek en sandalen. Als je momenteel naar diverse plaatsen op de wereld kijkt is de boodschap duidelijk nog niet door iedereen begrepen.

2017-09-30T16:58:58+00:00

Leave A Comment