Hagelkanonnen

Hagelkanonnen. Een discussie waar het laatste woord nog niet over gezegd is.
Vorig jaar (2009) verschenen ze opeens.
In een straal van 5km rondom ons staan er 7.

Deze hagelkanonnen zijn een initiatief van enkele lokale fruittelers. De bedoeling is dat deze geactiveerd worden telkens er een onweer in aantocht is.
Alleen al dit feit is redelijk relatief.

Wanneer een hagelkanon geactiveerd wordt produceert deze ongeveer om de 5 seconden een knal van om en bij de 130 decibel.
Van de kanonnen die hier redelijk dichtbij staan horen we na iedere knal een ‘zwiepend‘ geluid. Dit zijn de geluidsgolven die omhoog gestuurd worden.
Volgens sommigen zou hierbij ook een bepaald soort gas meegestuurd worden. Daar heb ik echter geen uitsluitsel kunnen over vinden.

Zoals bij alles heb je voor- en tegenstanders. Mensen uit Herk-centrum hebben zelfs een vorm van actiecomité tegen deze hagelkanonnen, en raden een deugdelijk alternatief aan, hagelnetten.
Wat dat is nu de bedoeling van heel het zaakje. De jonge fruitgewassen beschermen tegen hagel die vaak gepaard gaat bij hevige onweders.

Ik heb er een dubbel gevoel bij.
Enerzijds kan ik de fruittelers begrijpen. Een heel jaar hard werken kan en op enkele minuten naar de vaantjes geholpen worden, hierbij ook hun jaarlijks inkomen.
Bewezen of niet, indien het kan helpen, graag.

Langs de andere kant heb je op de onmogelijkste momenten de geluidsoverlast.
Zoals afgelopen nacht rond half twee. Gewekt worden door deze kanonnen is nu niet meteen het leukste.
De kindjes die angstig worden, zowel van het onweer als van de kanonnen. Ramen die trillen, … .
Aangenaam is inderdaad wat anders.

Het zou ook leuk zijn moest er een uniforme regelgeving zijn.
Iedere gemeente bepaalt zelf de spelregels via een politiereglement. En dat maakt dat je een kakofonie krijgt van afspraken in de ons omringende gemeenten.

Binnen een jaar zal het wellicht bij het ‘zomergevoel’ horen zeker?

2017-09-30T16:59:04+00:00

Leave A Comment