Monthly Archives

december 2010

Zorgen? OK! Pushen? No way!

Gisteren krijgt de dame des huize plots een telefoontje van het lokale CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding). De dienstdoende arts…